Συμμετέχοντες οργανισμοί

Το έργο θα φέρει μαζί 6 εταίρους από τις εξής χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Μάλτα.

Εταίροι

EUROSPEAK LANGUAGE SCHOOL, ΗΒ

To EUROSPEAK LANGUAGE SCHOOL είναι ιδιωτική σχολή Αγγλικής γλώσσας, διαπιστευμένο από το Βρετανικό Συμβούλιο, από το Independent Schools Inspectorate (ISI) και κάτοχος άδεια UKVI, Tier 2 General και Tier 4 General του σημειακού συστήματος. Ιδρυθήκαμε το 1991 και είμαστε διαπιστευμένο εξεταστικό κέντρο Cambridge English και Trinity College London καθώς επίσης και εκπαιδευτικό κέντρο εκπαιδευτών. Προσφέρουμε ποικιλία γλωσσικών και τεχνικών μαθημάτων. Βρισκόμαστε σε δύο τοποθεσίες: Reading, Berkshire και Southampton, Hampshire.

 

MACDAC ENGINEERING CONSULTANCY BUREAU-MECB, Μάλτα

Το MECB Ltd είναι γραφείο συμβουλευτικής αριστείας στη Μάλτα, με στόχο την προώθηση αριστείας και την υποστήριξη καινοτομίας μέσω σχετικών πολυτομεακών έργων.

 

Το MECB έχει εμπειρία στη συμμετοχή έργων της ΕΕ και άλλων προσφορών συμπεριλαμβανομένων των LLP Grundtvig, Leonardo da Vinci, Erasmus+, FP6/7, EEA και KA2.

COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL-COFAC, Πορτογαλία

Η COFAC είναι μια  μη κερδοσκοπική συνεργατική εταιρεία, υπεύθυνη για τη διαχείριση του Πανεπιστημίου Lusofona,  το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Επιστήμης, Τεχνολογίας και Ανώτερης Εκπαίδευσης  από το 1998. Είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Πορτογαλία, και συμπεριλαμβάνει 10 ιδρύματα Ανώτερης εκπαίδευσης από Πορτογαλία, Βραζιλία, Πράσινο Ακρωτήρι,  Μοζαμβίκη and Γουινέα-Μπισσάου.

 

Διαθέτει πάνω από 10000 φοιτητές και 1500 καθηγητές και αποτελείται από 9 σχολές και 44 προπτυχιακά, 45 μεταπτυχιακά, 11 διδακτορικά και 42 μετα-διδακτορικά προγραμματα.

TEAM4EXCELLENCE, Ρουμανία

Η TEAM4Excellence (T4E) είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2017 και διοικείται από ένα Συμβούλιο που προεδρεύεται από πρόεδρο, με έδρα τη πόλη της Constanta στην Νότιο-Ανατολική Ρουμανία. Το Τ4Ε απασχολεί νεαρά άτομα ηλικίας 15+ και ενήλικες συμπεριλαμβανομένων διευθυντών, λειτουργών νεολαίας, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, δασκάλων, εκπαιδευτών και ερευνητών. 

‘Έχουμε ενσωματώσει τις αρχές μας στην οργανωτική μας κουλτούρα και δομή, ακολουθώντας τις αρχές του UN Global Impact και τις βασικές αρχές και δικαιώματα στην εργασία, οι οποίες διακηρύχθηκαν από τον ILO.

CENTER FOR SOCIAL INNOVATION-CSI, Κύπρος

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων κοινωνικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις. Το CSI προωθεί τα προγράμματα του με κύριους εταίρους τις δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμούς της κοινωνίας των πολίτων, επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, διεθνής οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 

Η ομάδα του CSI αποτελείται από καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, συντονιστές προγραμμάτων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του CSI περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της έρευνας και αξιολόγησης. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυο του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς.

BABEL IDIOMA Y CULTURA S.L., Ισπανία

Το Babel Idiomas ιδρύθηκε το 1999, ένα μικρό ιδιωτικό σχολείο γλωσσών. Από τότε το σχολείο έχει μετατραπεί σε ένα γνωστό και σεβαστό εκπαιδευτικό κέντρο γλωσσών στην Ισπανία με 3 κέντρα.

Παρέχουμε εκπαίδευση στα Αγγλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ιταλικά σε μαθητές όλων των ηλικιών. Οι μικρότεροι μας μαθητές είναι μόλις μερικών μηνών και οι μεγαλύτεροι μας έχουν ξεπεράσει προ πολλού το όριο αφυπηρέτησης. Επιπρόσθετα παρέχουμε εκπαίδευση σε επιχειρήσεις στην τοπική κοινότητα καθώς και μαθήματα μέσω Skype.